Gayrimenkul Değerleme

Bir gayrimenkulün gerçek değerini ortaya koymak için objektif kriterlerin göz önüne alınması gerekmektedir. Gayrimenkul değerleme hizmetleri, bir taşınmazın piyasada gerçekleşen değerini ortaya koyan kapsamlı çalışmalardan oluşmaktadır.

Gayrimenkulün değerini tespit etmeye yönelik olarak yapılan işlemler pek çok teknik aşamayı içermektedir. Teknik çalışmalarla birlikte piyasa araştırmasına yönelik sonuçlar da taşınmaz değerini belirlemede dikkate alınmaktadır.

Değerleme aşamasında; gayrimenkulün tapu ve belediye kayıtları göz önünde bulundurulur. Taşınmazın değerini etkileyecek herhangi bir unsurun olup olmadığı bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Taşınmaz üzerinde, satışı ya da diğer işlemlerin yapılmasını engelleyecek durumların varlığı da tapu ve belediye kayıtlarının incelenmesi ile anlaşılmaktadır. Gayrimenkulün detaylı incelenmesi sırasında, tapudaki bilgilerle belediye kayıtlarının uyumluluğu da incelenmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Sürecinde Nelere Dikkat Edilir?

Herhangi bir gayrimenkulün sahip olduğu fiziksel özellikler ile projede belirtilen özelliklerin farklı olmaması gerekmektedir. Bir taşınmazın projesinde belirtilen ölçüleri, gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından taşınmaz içerisinde ölçüm yapılarak kontrol edilmelidir. Proje ile fiziksel uyumluluk tespiti yapıldıktan sonra, taşınmazın içerisindeki her detay, değerleme sürecinde dikkate alınmaktadır.

Taşınmazın bulunduğu konumu, sosyal alanlara ve sağlık kuruluşlarına olan yakınlık durumu, toplu ulaşıma ne kadar mesafede bulunduğu da taşınmazın değerini etkileyen önemli unsurlardır. Bir taşınmaz, sahip olduğu özelliklerin yanı sıra piyasadaki emsal taşınmaz değerinden de etkilenmektedir. Bu nedenle, gayrimenkul ekspertiz çalışmaları sırasında, benzer taşınmazlara yönelik değer tespit çalışmaları yapılmaktadır.

Emlak Değerleme Yöntemleri Nelerdir?

Gayrimenkul değerleme işlemleri, dünya genelinde gayrimenkul ekspertiz firmaları tarafından kullanılan, Uluslararası Değerleme Standartları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu standartlar göz önüne alındığında, bir gayrimenkulün değer tespitinde kullanılan üç farklı yöntemin olduğu görülmektedir. Bu yöntemler şunlardır;

  • Pazar Yaklaşımı,
  • Maliyet Yaklaşımı,
  • Gelir Yaklaşımı.

Pazar yaklaşımında, bir taşınmazın değerini belirlerken aynı ya da benzer özelliklere sahip emsal taşınmazların fiyatları göz önüne alınmaktadır. Maliyet yaklaşımında, bir taşınmazdan elde edilen faydayı sağlayan diğer taşınmazların, bireye yüklediği maliyetlerin eşit olmasına dayanmaktadır. Bireyler, aynı faydayı sağlayan varlıklar için daha fazla maliyete katlanmak istememektedir. Gelir yaklaşımı, bir taşınmazın sağlayacağı gelir akışları dikkate alınarak taşınmazın değerinin belirlenmesidir. Yatırımcı için getiri kavramı, gelir yaklaşımında oldukça önem kazanmaktadır.

Gayrimenkul değerleme hizmetleri profesyonel firmalar tarafından yapılmalıdır. Aksi durumda, bir taşınmazın mevcut değerinden çok daha düşük bir değerleme sonucu ortaya çıkabilir. Osmaniye’deki tüm emlak değerleme işlemleriniz için Amanos Gayrimenkul’ün taşınmaz değerleme uzmanlardan yardım alabilirsiniz.Bizi Takip Edin