Ücretsiz Eksper

Gayrimenkul Değerleme Hizmetleri


Taşınmaz kavramına; bina, apartman, iş yeri, arsa gibi gayrimenkuller girmektedir. Bununla birlikte gayrimenkul değerleme sürecinde taşınmazla ilgili birçok kriter göz önüne alınmaktadır. Bu kriterlerin toplu olarak değerlendirilmesi aslında sübjektif bir sürece dayanmaktadır. Çünkü taşınmaz değerleme işlemlerinde uygulanan kesin bir sistem bulunmamaktadır. Bu durum, herhangi bir taşınmazın tam olarak net değerini ortaya koymanın zor olduğunu göstermektedir.


Yapılar İçin Gayrimenkul Değerleme Kriterleri


Herhangi bir taşınmazın değerini belirlerken dikkate alınan unsurlar genel olarak şunlardır: Yapının konumu, nüfus yoğunluğu, bölgenin sosyoekonomik durumu, ulaşım kolaylığı, bina ve daire özellikleri. Gayrimenkul değerleme sürecinde her kriterin uzman gözüyle değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.


Yapının Konumu


Herhangi bir yapının konumundan bahsediyorsak o yapının; merkeze olan yakınlığı, sahip olduğu manzarası, sağlık kurumlarına olan mesafesi, eğitim kurumlarına ve ortak alışveriş alanlarına olan uzaklığı söz konusu olmaktadır. Gayrimenkulün değeri, sahip olduğu konuma göre önemli düzeyde değişiklik gösterebilmektedir. Ulaşıma yakınlık konusunda; havaalanı, tren istasyonu ve karayolu ulaşım merkezleri ile yapının arasındaki mesafe anlaşılmalıdır.


Nüfus Yoğunluğu


Gayrimenkul değerleme konusunda nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki yapıların daha yüksek bir değere sahip olduğu görülmektedir. Temel iktisadi bir kural olarak talep artışı, fiyatları da artırdığından nüfusun fazla olduğu yerlerde taşınmaz fiyatları da yüksek olmaktadır. Herhangi bir bölgenin göç alması, bölgedeki nüfusu artırarak gayrimenkul fiyatlarını yukarı çekmektedir.


Bölgenin Sosyoekonomik Durumu


Ekonomik değişkenlerde meydana gelen farklılıklar toplum üzerinde etki oluşturmaktadır. Bölgenin istihdam durumu, eğitim ve sağlık göstergeleri, tarım ve inşaat verileri, altyapı durumu bölgenin sosyoekonomik durumu hakkında bilgi vermektedir. Bu değişkenlerde meydana gelen gelişmeler, yapının değerini artırmaktadır.


Gayrimenkul Değerleme Kriterleri Arasında Ulaşım Durumu


Ticari bir yapı için araç ve yaya trafiğinin yoğun olması önemlidir. Yani ticari yapı çevresinde trafiğin fazla olması, taşınmazın değerini artıran bir unsurdur. Ancak durum, konut söz konusu olduğunda tam tersi olmaktadır. Oturmak amaçlı taşınmazların bulunduğu bölgelerde araç ve yaya trafiğinin düşük olduğu bölgeler daha revaçtadır. Bununla birlikte, toplu taşımanın geliştiği bölgelerde insan yaşamı daha kolay olacağı için taşınmaz fiyatları görece daha yüksektir.


Bina ve Daire Özellikleri


Bina ve daire özellikleri gayrimenkul değerleme sürecinde son derece önemlidir. Yapının hangi cephede bulunduğu, sahip olduğu oda sayısı, güneş alma durumu, dairenin biçimi, asansör durumu, dairenin hangi katta olduğu, ısı yalıtımı, ısıtma sistem vb. özellikler binanın değerini doğrudan etkilemektedir. Taşınmaz değerleme işlemleri uzmanlık gerektiren süreçlerden meydana gelmektedir. Osmaniye’de gayrimenkul değerleme işlemlerinin güvenilir bir kuruluş aracılığıyla yapılması önemlidir. Bu durum, taşınmazın değerinin doğru bir şekilde tespitine olanak sağlamaktadır. Osmaniye’de taşınmaz değerleme işlemleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Ücretsiz Eksper Talep FormuBizi Takip Edin