Proje ve Planlama Yönetimi

Gayrimenkul projelerinin başarıya ulaşması için birtakım kriterleri taşıması önemlidir. Gayrimenkul proje yönetimi sürecinin en başında pazar analizi gelmektedir. Pazar analizleri, kapsamlı bir biçimde yapılarak fayda ve maliyet analizleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan fayda maliyet analiz sonucunda taşınmaz projesinin karlılığı ortaya koyulmaktadır.

Projeyi hazırlayan firmaların mevcut durumları, piyasadaki başarısını doğrudan etkilemektedir. Proje sahibi firmaların pazar içerisindeki büyüklükleri, firmaların brüt gelirleri doğrultusunda belirlenmektedir. Proje ile ilgili başka analizler de projenin mevcut durumunu ortaya koymak için önemli sayılmaktadır.

Örneğin; projenin gerçekleştirileceği yerdeki nüfus düzeyi, projenin yapılacağı yerdeki taşınmaz fiyatları, bölgedeki inşaatların gerçekleşmiş maliyetleri, daha önceden satışa konu olmuş olan taşınmaz fiyatları ve bölgedeki nüfusun gelir düzeyi de proje planlama sürecini yakından ilgilendirmektedir.

Konsept Geliştirme Süreci

Bir projenin dışarıdan nasıl göründüğü son derece önemli bir konudur. Proje için konsept geliştirme süreci, taşınmaz projelerinin çok farklı açılardan değerlendirilmesine imkan tanımaktadır. Süreç içerisinde projenin tüm yönleri detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.

Doğru bir konsept seçimi, projenin devamlılığını sağlayan önemli bir unsurdur. Konsept seçimini doğru ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilmek için pazar analizlerinin hatasız gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Proje analizlerinde kullanılan SWOT analizi sayesinde bir projeyi etkileyen iç ve dış etkenler belirlenebilmektedir. Bir taşınmaz projesi, beraberinde birtakım fırsatları da getirebilmektedir. SWOT analizi, projenin sunduğu fırsatlarla birlikte ortaya çıkabilecek tehditleri de açığa çıkarmaktadır.

Projede yer alan; güçlü yönler (S), zayıf taraflar (W), olanaklar (O), tehditler (T) SWOT çalışmaları ile somut bir şekilde belirlenmektedir.

Satış Stratejilerinin Belirlenmesi

Proje ile ilgili tüm çalışmalar yapıldıktan sonra bir projenin hedefler doğrultusunda nasıl yönetilebileceği belirlenmelidir. Satış stratejilerinin belirlenmesi, projenin başarılı olmasını sağlayan çalışmalar arasında yer almaktadır.

Bu amaçla;

Projedeki taşınmazlar kimlere satılabilir,

Hedeflenen kesime taşınmaz satışı için taşınmazda hangi özellikler bulunmalı,

Planlanan satışlara ulaşmak için nasıl hareket edilmeli sorularına uygun yanıtlar ortaya koyulmalıdır.

Fizibilite Çalışmalarının Yapılması

Kapsamlı bir projenin karlılığını ortaya koymak için fizibilite çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Taşınmazlar, fizibilite çalışmaları kapsamında pek çok açıdan değerlendirilmektedir. Rakip analizi ve projenin karlılık durumları da fizibilite çalışmaları arasında yer almaktadır.

Mimari Konseptin Oluşturulması

Gayrimenkul proje yönetimi söz konusu olduğunda, mimari konseptin oluşturulması da sürecin bir parçasıdır. Gayrimenkul projelerinin estetik açıdan bir görünüme sahip olarak müşteri beklentilerini karşılamaları gerekmektedir. Bu süreçte; mimari verilerin hesaplanması, akış şemalarının hazırlanması, mimari çizimlerin tamamlanması ve mevzuat çalışmalarının yapılması gibi çok sayıda aşama yer almaktadır.

Başarılı bir gayrimenkul proje yönetimi ve planlamasına ihtiyaç duyuyorsanız Amanos Gayrimenkul’den hizmet alabilirsiniz.Bizi Takip Edin